3.000 vé giá chỉ 0 đồng cùng Vietjet du lịch Hàn Quốc